Les "Dansen in een bezeten wereld"

In dit (lange) hoofdstuk gaan de leerlingen op een aantal thema's in: het leven van Roosje Glaser tussen 1914 en 1939, de NSB in Nederland, de bezetting door de Duitsers (1940-1942), de uitsluiting van de Joden en de reactie van de Nederlanders daarop (tot 1942) 

Laat de leerlingen de titel van het thema lezen, of vertel het aan de leerlingen. Vervolgens maken de leerlingen een woordspin van de titel. Waar moeten ze aan denken als ze deze lezen? Waar denken ze dat het over gaat? Wat denken ze te zullen leren?

De leerlingen verwerken de opdrachten individueel, in groepsverband of in klasverband. De docent begeleidt, legt uit, licht toe.

In de docentenhandreiking staan ideeën en suggesties met betrekking tot o.m. de didactische mogelijkheden van dit hoofdstuk en de opdrachten apart..

VMBO-TL Leerjaar: 2, 3

Bestanden

Onderstaande bestanden bevatten aanvullende informatie over de les.

Leerdoelen

  • De leerling kan zich inleven
  • De leerling kan bronnen interpreteren
  • De leerling kan continuïteit en verandering (discontinuïteit) onderscheiden
  • De leerling kan met chronologie omgaan
  • De leerling kan keuzes maken en oordelen.

Voorkennis

Een globale kennis van

  • De jaren '30 van de vorige eeuw
  • De inval de van de Duitsers in Nederland (de meidagen)
  • De eerste twee jaren van de Duitse bezetting

Toetsing/afsluiting

(digitale) Verwerking van de opdrachten

Dit materaal gebruiken? Meld je aan!

Meld je aan en plaats deze les in het digitaal klaslokaal. Nodig leerlingen uit om bezig te gaan met het online materiaal.

Aanmelden

Gerelateerde lessen

Onderstaande lessen behoren tot dezelfde lessenreeks als deze les.