• Home
  • Onderwijsplatform

Docentenportaal

Wij bieden lessen aan over de Joodse danseres Roosje Glaser die de Shoah overleefde maar na 1945 niet meer in Nederland wilde wonen. Centraal staan thema’s als: ‘een bezeten wereld’, ‘verzet en verraad’, ‘over leven in Westerbork en Auschwitz’ en ‘thuiskomst?’. Uniek foto- en filmmateriaal ondersteunt de lessen die op maat naar schoolsoort en niveau zijn ontwikkeld. Zij geven de leerkracht veel mogelijkheden om maatschappelijke thema’s en dilemma’s van toen en nu aan de orde te stellen.

Lessenreeks

Waarom doen mensen zoals ze doen

Wat beweegt mensen om te handelen zoals ze handelen? Naar deze vraag wordt al heel lang vanuit verschillende vakgebieden onderzoek gedaan. Het individuele karakter – een samenspel van wat een...

De Tweede Wereldoorlog
De jeugd van Roosje in Kleef (Duitsland)
Verzet en verraad
Onderduiken en verraad
Lessenreeks

Dansen in een bezeten wereld

In dit onderdeel onderzoeken de leerlingen 1) aspecten van de voorgeschiedenis van de Duitse bezetting en 2) de gevolgen van de Duitse bezetting tussen mei 1940 en de zomer 1942...

Dansen in een bezeten wereld
Lessenreeks

Verzet en verraad als houding en daad

In dit onderdeel onderzoeken de leerlingen de houding van niet-Joodse Nederlandse burgers tegenover de Duitse bezetters en de Joden Nederlanders.

Verzet en verraad als daad of houding
Lessenreeks

Wie was Roosje Glaser?

Een course voor VMBO-KB ter introductie op Roosje en de eerste oorlogsjaren.

Introductie
Lessenreeks

Onderduiken en verraad

Deze lessenreeks gaat over de onderduik van Roosje en haar moeder, nadat zijn opgeroepen om naar Westerbork te gaan. Op hun onderduikadres worden zij verraden. Door wie? Waarom?

Onderduiken en verraad
Onderduik en verraad
Lessenreeks

Dansen in een bezeten wereld

In dit onderdeel onderzoeken de leerlingen 1) aspecten van de voorgeschiedenis van de Duitse bezetting en 2) de gevolgen van de Duitse bezetting tussen mei 1940 en de zomer 1942...

Roosje, 1914-1940
De bezetting van Nederland door de Duitsers
Maatregelen tegen de Joodse bevolking
Lessenreeks

Verzet en verraad als houding en daad

In dit onderdeel onderzoeken de leerlingen de houding van niet-Joodse Nederlandse burgers tegenover de Duitse bezetters en de Joden Nederlanders.

Verraad en verzet: daad of houding?
Grijs verleden?