Waarom doen mensen zoals ze doen

Wat beweegt mensen om te handelen zoals ze handelen? Naar deze vraag wordt al heel lang vanuit verschillende vakgebieden onderzoek gedaan. Het individuele karakter – een samenspel van wat een mens wil, wat hij voelt of ervaart en wat hij denkt –, de omgeving waarin men opgroeit en de tijdsomstandigheden spelen daarin een belangrijke rol. Naarmate de omstandigheden extremer worden en de sociale samenhang onder grotere druk zetten, wordt het menselijk karakter – zichtbaar in het individuele handelen – zwaarder op de proef gesteld en komen zijn contouren scherper uit.