Les "Onderduiken en verraad"

Les 4 vertelt hoe Roosje, haar broer en haar moeder moeten onderduiken om te voorkomen dat zij in kamp Westerbork belanden. Roosje en haar moeder duiken onder in Naarden, maar ze worden uiteindelijk verraden. Deze les wil de leerlingen duidelijk maken waarom Joden moesten onderduiken en wat dat voor hen betekende. Ook gaan zij onderzoeken wat mensen beweegt om onderduikers te verraden.

Basisonderwijs Leerjaar: 7, 8

Bestanden

Onderstaande bestanden bevatten aanvullende informatie over de les.

Leerdoelen

De volgende leerdoelen zijn van toepassing:

  • Leerlingen kunnen voorbeelden geven van maatregelen die de vrijheid inperken
  • Leerlingen kunnen uitleggen met welk doel Roosje gaat onderduiken
  • Leerlingen kunnen vertellen waarom mensen werden verraden
  • Leerlingen kunnen uitleggen wie Roosje heeft verraden en waarom
  • Leerlingen begrijpen de volgende begrippen en termen: onderduiken, vooroordeel, persoonsbewijs, NSB-er, verraad

Voorkennis

De volgende voorkennis of voorbereidingen zijn wenselijk:

  • De leerkracht neemt kennis van de inleestekst, de lesopzet, de opdrachten, de filmpjes en het beeldmateriaal.

Toetsing/afsluiting

De leerlingen werken enkele opdrachten, gegeven door de docent, uit.

Dit materaal gebruiken? Meld je aan!

Meld je aan en plaats deze les in het digitaal klaslokaal. Nodig leerlingen uit om bezig te gaan met het online materiaal.

Aanmelden

Gerelateerde lessen

Onderstaande lessen behoren tot dezelfde lessenreeks als deze les.