Les "Introductie"

In deze les introduceert u Roosje Glaser bij de leerlingen. Daarbij staan een schets van de aanloop naar de tweede Wereldoorlog en het verloop van de oorlog. Ook laat u de leerlingen kort kennis maken met Roosje Glaser.

Het gaat kortom om twee aspecten:

  • Introductie van de Tweede Wereldoorlog bij de leerlingen
  • Een introductie van Roosje Glaser bij de leerlingen

Het dient aanbeveling om eerst de voorkennis over de Tweede Wereldoorlog te toetsen, bv. door een quiz, een kennistoetsje of op een andere manier.

De leerlingen werken individueel of in een groep(je). Daarin kan de docent kiezen, tenzij er een duidelijke aanwijzing daarover staat.

Probeer Roosje tot leven te wekken. In de het docentenbestand bij deze les (de studiehandleiding) staan daarvoor suggesties.

VMBO-KB Leerjaar: 2, 3

Bestanden

Onderstaande bestanden bevatten aanvullende informatie over de les.

Leerdoelen

  • De leerlingen maken kennis met de hoofdpersoon uit dit project en begrijpen waar de lessenserie over gaan, namelijk over de vraag: 'Waarom handelen mensen zoals ze handelen?’
  • De leerlingen kunnen omgaan met de digitale omgeving van het project.
  • De leerlingen activeren hun voorkennis over de Tweede Wereldoorlog
  • De leerlingen kunnen aangeven hoe de bezetting in Nederland in grote lijnen verliep.

Voorkennis

De voorkennis hangt af van wat er uit de voorkennistest naar voren komt.

Toetsing/afsluiting

xx

Dit materaal gebruiken? Meld je aan!

Meld je aan en plaats deze les in het digitaal klaslokaal. Nodig leerlingen uit om bezig te gaan met het online materiaal.

Aanmelden

Gerelateerde lessen

Onderstaande lessen behoren tot dezelfde lessenreeks als deze les.