Les "Onderduiken en verraad"

Deze lessen gaan over de korte periode waarin Roosje is ondergedoken en het verraad waardoor zij in kamp Westerbork terecht kwamen. Een belangrijke vraag is wie haar heeft verraden en waarom hij of zij dat heeft of hebben gedaan

Roosje en haar broer en moeder moeten onderduiken onder in Naarden, maar ze worden uiteindelijk verraden. Deze les wil de leerlingen duidelijk maken waarom Joden moesten onderduiken en wat dat voor hen betekende. Ook gaan zij onderzoeken wat mensen  beweegt om onderduikers te verraden. 

 

Leerjaar:

Leerdoelen

Leerlingen

  • kunnen voorbeelden geven van maatregelen die de vrijheid inperken
  • kunnen uitleggen met welk doel Roosje gaat onderduiken
  • kunnen vertellen waarom mensen werden verraden
  • kunnen uitleggen wie Roosje heeft verraden en waarom
  • kunnen samenwerken en individueel werken

Leerlingen kennen

  • begrippen als onderduiken, vooroordeel, persoonsbewijs, NSB er, verraad

Voorkennis

Globale kennis over Anne Frank

Toetsing/afsluiting

Antwoorden op onderzoeksvragen

Oplossing van een 'who did it' opdracht

Klassengesprekken

Dit materaal gebruiken? Meld je aan!

Meld je aan en plaats deze les in het digitaal klaslokaal. Nodig leerlingen uit om bezig te gaan met het online materiaal.

Aanmelden

Gerelateerde lessen

Onderstaande lessen behoren tot dezelfde lessenreeks als deze les.