• Home
  • Alle lessen voor havo/vwo

Alle lessen voor havo/vwo

Bekijk alle lessen voor het onderwijstype havo/vwo. Lessen kunnen individueel of klassikaal gevolgd worden.

Lessenreeks

Dansen in een bezeten wereld

In dit onderdeel onderzoeken de leerlingen 1) aspecten van de voorgeschiedenis van de Duitse bezetting en 2) de gevolgen van de Duitse bezetting tussen mei 1940 en de zomer 1942...

Roosje, 1914-1940
De bezetting van Nederland door de Duitsers
Maatregelen tegen de Joodse bevolking
Lessenreeks

Verzet en verraad als houding en daad

In dit onderdeel onderzoeken de leerlingen de houding van niet-Joodse Nederlandse burgers tegenover de Duitse bezetters en de Joden Nederlanders.

Verraad en verzet: daad of houding?
Grijs verleden?
Lessenreeks

Over leven in Westerbork en Auschwitz

In dit thema onderzoeken de leerlingen onder welke omstandigheden de gevangenen in Westerbork en Auschwitz moesten leven en welke gevolgen dat kon hebben voor de keuzes die zij maakten.

Duitse concentratiekampen
Over leven in Westerbork
Over leven in Auschwitz
Lessenreeks

Thuiskomst?

In dit onderdeel onderzoeken leerlingen hoe de Joden die de kampen overleefden naar Nederland terugkeerden en hoe zij daar werden ontvangen.

Dodenmars
Thuiskomst?
De overheid en de teruggekeerden
Lessenreeks

Terugblik en vooruitzien

In dit thema verwerken de leerlingen de ervaringen die zij in de vorige lessen hebben opgedaan: een reflectief onderdeel maar ook een creatief onderdeel. De leerlingen maken één of twee...

Terugblik en vooruitzien
Lessenreeks

Keuzes maken

In dit onderdeel maken de leerlingen keuzes in dilemma's die afgeleid zijn uit dilemma's waarvoor Roosje kwam te staan.

Keuzes maken
Lessenreeks

Onderzoek doen in VO-bovenbouw

Dit thema is bedoeld voor VO-bovenbouw. De leerlingen kunnen hier onderwerpen kiezen voor een onderzoek in het kader van een praktische opdracht, een profielwerkstuk of anderszins.

Onderzoek doen in VO-bovenbouw