Les "De overheid en de teruggekeerden"

Deel 3 van 3 van Thuiskomst?

In dit hoofdstuk onderzoeken leerlingen hoe de Joden die de kampen overleefden naar Nederland terugkeerden en hoe zij daar werden ontvangen.

De leerlingen kunnen gebruik maken van hulplijnen als ze niet weten hoe ze een onderzoeksopdracht moeten aanpakken. Een van die hulplijnen bestaat uit een begrippenlijst waarin begrippen en namen staan die in de tekst zijn onderstreept. Een andere hulplijn betreft een aantal historische vaardigheden. Zo wordt in dit hoofdstuk o.a. een beroep gedaan op vaardigheden als ‘bronanalyse’, ‘contextualiseren’, ‘evalueren en oordelen’ en ‘inleven’

HAVO/VWO Leerjaar: 3

Bestanden

Onderstaande bestanden bevatten aanvullende informatie over de les.

Leerdoelen

Op basis van analyse van historische bronnen liggen de accenten op:

 • Inleving – Leerlingen kunnen zich inleven in historische personen en historische situaties
 • Causaliteit – Leerlingen kunnen bedoelde en niet bedoelde effecten herkennen en verklaren
 • Standpunten innemen – Leerlingen kunnen op basis van historisch redeneren morele standpunten innemen en verdedigen.
 • Argumenteren – het voeren van een klassengesprek/ discussie/ debat.

Voorkennis

De volgende voorkennis of voorbereidingen zijn wenselijk:

 • De leerlingen hebben een basale kennis van de bevrijding van Europa in 1945
 • De leerlingen hebben een basale kennis van de bevrijding van Nederland tussen september 1944 en mei 1945
 • De leerlingen hebben een basale kennis van de stand van zaken in Nederland in de jaren 1945-1950

Toetsing/afsluiting

Bij de afronding kan in het klassengesprek een aantal thema’s aan de orde komen. Hieronder enkele suggesties:

 • Het thema ‘opvang en steun’.
 • Stel dat in jouw klas een leerling/vluchteling zit die uitgezet dreigt te worden naar zijn vaderland waar een dictator aan de macht is en waarvoor hij is gevlucht. Kom jij dan in actie om hem te helpen of niet? Zo ja, hoe doe je dat dan? Zo nee, waarom niet?
 • Het thema ‘gelijke behandeling’.
 • Vind je dat de Nederlandse regering in Londen in Londen een juiste beslissing heeft genomen door te bepalen dat alle oorlogsslachtoffers na de oorlog op gelijke wijze behandeld moesten worden?
 • Vind jij dat een vluchteling uit het Midden-Oosten recht heeft op dezelfde rechten en plichten als jij hebt?

Dit materaal gebruiken? Meld je aan!

Meld je aan en plaats deze les in het digitaal klaslokaal. Nodig leerlingen uit om bezig te gaan met het online materiaal.

Aanmelden

Gerelateerde lessen

Onderstaande lessen behoren tot dezelfde lessenreeks als deze les.