Les "Keuzes maken"

De leerlingen krijgen een inleiding op de serie lessen van dit lespakket. In de docentenhandleiding zijn daartoe suggesties opgenomen. De leerlingen beginnen echter met het maken van keuzes in vier dilemma's die aan hen worden voorgelegd. Zij komen daarom in dit inleidende thema niet alleen met het voor dit lespakket cruciale begrip 'dilemma' en enige belangrijke voorkennis in aanraking, maar moeten ook door te kiezen zich kunnen inleven en oordelen. 

 

HAVO/VWO Leerjaar: 3

Bestanden

Onderstaande bestanden bevatten aanvullende informatie over de les.

Leerdoelen

  1. Leerlingen verwerven zich algemene kennis van de (voor)geschiedenis van de Tweede Wewreldoorlog
  2. Leerlingen leven zich in
  3. Leerlingen oordelen 

 

Voorkennis

De voorkennis wordt getetst en aangebracht door de docent.

Toetsing/afsluiting

De leerlingen hebben in vier dilemma's een standpunt/ positie gekozen. Daarop wordt aan het eind van ieder volgend thema teruggekomen.

Dit materaal gebruiken? Meld je aan!

Meld je aan en plaats deze les in het digitaal klaslokaal. Nodig leerlingen uit om bezig te gaan met het online materiaal.

Aanmelden

Gerelateerde lessen

Onderstaande lessen behoren tot dezelfde lessenreeks als deze les.