Les "Keuzes maken"

In deze les leren de leerlingen over het begrip 'dilemma'. Eerst worden zij mede door middel van afbeeldingen en daarbij horende vragen bekend gemaakt met dat begrip. Dat levert uiteindelijk een klassengesprek - en mogelijk discussie - op waarna de leerlingen de actuele dilemma's die ontleend zijn aan de geschiedenis van tante Roosje behandelen. Ook die leveren een klassengesprek en/of discussie op.

  • Laat de leerlingen alle vragen individueel uitvoeren.
  • Laat de leerlingen vervolgens in groepjes hun keuzes bespreken
  • Reflecteer vervolgens met de hele klas op de keuzes en de gebruikte argumenten om tot die keuzes te komen in een klassengesprek/ discussie.

VMBO-KB Leerjaar: 2, 3

Bestanden

Onderstaande bestanden bevatten aanvullende informatie over de les.

Leerdoelen

De leerlingen kunnen ....

  • begrijpen wat het begrip 'dilemma' betekent;
  • zelf een dilemma bedenken;
  • beargumenteerde keuzes maken in dilemma's

Voorkennis

Niet vereist

Toetsing/afsluiting

  • Digitaal of op papier eigen dilemma's + keuzes;
  • Digitaal of papier beargumenteerde keuzes in dilemma's die ontleend zijn aan het boek van Paul Glaser over zijn tante Roosje;
  • Klassengesprekken.

Dit materaal gebruiken? Meld je aan!

Meld je aan en plaats deze les in het digitaal klaslokaal. Nodig leerlingen uit om bezig te gaan met het online materiaal.

Aanmelden

Gerelateerde lessen

Onderstaande lessen behoren tot dezelfde lessenreeks als deze les.