Keuzes maken

In dit onderdeel maken de leerlingen keuzes in dilemma's die afgeleid zijn uit dilemma's waarvoor Roosje kwam te staan.