Les "Over leven in Westerbork en Auschwitz"

Dit thema gaat over het leven van Roosje in Westerbork en Auschwitz. Zij heeft ook in Vught en Ravensbrück gevangen gezeten, maar die kampen komen niet of slechts zijdelings aan de orde.

De titel heeft een dubbele bodem door te spreken over 'over leven'. Uit het materiaal wordt duidelijk dat haar levensinstelling bevorderd heeft dat zij de kampen overleefde. Die levensinstelling wordt zichtbaar in de keuzes die zij maakte, keuzes waarover discussie mogelijk is, bijvoorbeeld als we die vergelijken met de levensinstelling van Etty Hillesum.

De leerlingen onderzoeken aan de hand van geschreven en (bewegende) beeldbronnen diverse momenten uit het leven van Roosje tussen 1942 en 1945. Deze bronnen zijn zo gekozen dat de ernst van het onderwerp indringend over het voetlicht wordt gebracht zonder te gruwelijke beelden uit de kampen. De aandacht aan de kampen en de dodenmarsen vuklt in onze ogen een lacune aan die historische methoden vaak (wat) laten liggen.

De leerlingen zijn individueel of in groepsverband aan het werk. De docent begeleidt, leidt klassengesprekken en legt uit. 

In de docentenhandreiking staan ideeën en suggesties met betrekking tot o.m. de didactische mogelijkheden van dit hoofdstuk en de aparte opdrachten.

VMBO-TL Leerjaar: 2, 3

Bestanden

Onderstaande bestanden bevatten aanvullende informatie over de les.

Leerdoelen

  • De leerling kan bronnen analyseren
  • De leerling kan zich inleven en oordelen vellen
  • De leerling kan vanuit een historische context redeneren

Voorkennis

Enige kennis van de ideologie van het nationaal-socialisme is van belang. Op basis daarvan moeten de leerlingen de instelling van concentratiekampen kunnen begrijpen. 

Toetsing/afsluiting

De onderzoeksopdrachten worden op voldoende wijze uitgevoerd

Dit materaal gebruiken? Meld je aan!

Meld je aan en plaats deze les in het digitaal klaslokaal. Nodig leerlingen uit om bezig te gaan met het online materiaal.

Aanmelden

Gerelateerde lessen

Onderstaande lessen behoren tot dezelfde lessenreeks als deze les.