Les "Thuiskomst?"

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aspect van de oorlogsgeschiedenis dat in de geschiedenismethoden niet of nauwelijks aan de orde komt: de terugkeer en de opvang in Nederland van de Joodse overlevenden uit de kampen. Natuurlijk speelt ook hier het verhaal van Roosje een belangrijke rol, maar het gaat ook om anderen. Terugkerend uit de werk- en vernietigingskampen ondervonden de Joden die het overleefd hadden over het algemeen niet het warme onthaal waarop zij na de ontberingen wel hadden gehoopt. Onderzoek heeft zelfs aangetoond dat het antisemitisme in Nederland in 1945 en direct daarna zeker niet was afgenomen sinds de jaren '30. 

De leerlingen onderzoeken aan de hand van een aantal opdrachten en diverse bronnen hoe die terugkeer en die opvang is verlopen.

De leerlingen verwerken de opdrachten individueel, in groepsverband of in klasverband. De docent begeleidt, legt uit, licht toe.

In de docentenhandreiking staan ideeën en suggesties met betrekking tot o.m. de didactische mogelijkheden van dit hoofdstuk en de opdrachten apart.

VMBO-TL Leerjaar: 2, 3

Bestanden

Onderstaande bestanden bevatten aanvullende informatie over de les.

Leerdoelen

  • De leerling kan bronnen analyseren
  • De leerling kan zich inleven
  • De leerling kan historisch (en zeker vanuit een historisch context) redeneren.

Voorkennis

De leerlingen kunnen zich een beeld maken bij het leven in concentratiekampen, in het bijzonder het doorvoerkamp Westerbork en het werk- en vernietigingscomplex Auschwitz-Birkenau. 

Toetsing/afsluiting

De afgeronde onderzoeksopdrachten 

Dit materaal gebruiken? Meld je aan!

Meld je aan en plaats deze les in het digitaal klaslokaal. Nodig leerlingen uit om bezig te gaan met het online materiaal.

Aanmelden

Gerelateerde lessen

Onderstaande lessen behoren tot dezelfde lessenreeks als deze les.