Les "Nadere kennismaking met tante Roosje"

In deze les maken de leerlingen kennis met Roosje in de periode 1940 - 1942. Dat gebeurt aan de hand van geschreven bronnen en beeldmateriaal. Het is de periode waarin zij illegaal haar danslessen geeft, moet onderduiken met haar moeder en broer en tenslotte wordt verraden. 

De leerlingen werken naar keuze van de docent individueel of in een groep(je) aan opdrachten. Klassengesprekken bieden verdieping. In de docentenhandleiding staan ideeën en suggesties voor werkvormen e.d.   

VMBO-KB Leerjaar: 2, 3

Bestanden

Onderstaande bestanden bevatten aanvullende informatie over de les.

Leerdoelen

  • Leerlingen kunnen verwoorden wat er globaal gebeurde tijdens de Duitse bezetting van Nederland.
  • Leerlingen kunnen zich inleven in de persoon Roosje Glaser.
  • leerlingen kunnen Roosje in de context van de tijd plaatsen.
  • Leerlingen leren een genuanceerd standpunt in te nemen op basis van argumenten en feiten..
  • Leerlingen leren na te denken over huidige dilemma's en keuzes waar mensen voor staan.

Voorkennis

Een globale kennis van de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog en de eerste twee jaren van de Duitse bezetting van Nederland.

Toetsing/afsluiting

Antwoorden op de opdrachten + klassengesprekken

De leerlingen kunnen

  • kunnen verwoorden wat er globaal gebeurde tijdens de eerste twee jaar van de Duitse bezetting van Nederland.
  • kunnen zich inleven in de persoon Roosje Glaser.
  • kunnen Roosje in de context van de tijd plaatsen.
  • een genuanceerd standpunt in te nemen op basis van argumenten en feiten..
  • kunnen nadenken over huidige dilemma's en keuzes waar mensen voor staan.

Dit materaal gebruiken? Meld je aan!

Meld je aan en plaats deze les in het digitaal klaslokaal. Nodig leerlingen uit om bezig te gaan met het online materiaal.

Aanmelden

Gerelateerde lessen

Onderstaande lessen behoren tot dezelfde lessenreeks als deze les.