Les "Terugblik en vooruitzien"

De docent leidt dit afrondende hoofdstuk in door kort terug te blikken op de voorbije lessen. Vervolgens geef hij aan of de leerlingen alleen opdracht A maken, alleen opdracht B of beide opdrachten.

Let op: opdracht B is een voorstel. Daarom is ook een alternatieve opdracht opgenomen. En natuurlijk kan de docent er ook voor kiezen om opdracht B of de alternatieve opdracht B te vervangen door een eigen opdracht. Grote vrijheid dus!

 

Opdracht A is een groepsopdracht. Tijdsduur: 1 à 2 lesuren.

 • De docent laat de leerlingen kort de inleidende tekst bij opdracht A lezen. Vervolgens verdeelt hij de klas in groepjes van 4 à 5 leerlingen en bespreekt met hen kort de aanpak van de opdracht.
 • Hij loopt langs bij de groepjes en helpt indien nodig.
 • Ter afronding worden de affiches in de klas opgehangen en besproken/ beoordeeld door de leerlingen + de docent.

 

Opdracht B is een individuele opdracht. Tijdsduur naar eigen inzicht van de docent te bepalen.

 • De leerlingen zijn zelf aan het werk, maar moeten kunnen terugvallen op begeleiding door de docent.

 

Opdracht B – alternatief. Rijdsduur: 3 lesuren

Arrangement – Oorlogsmonument omarmen

 • Doel: samenwerkend ontdekken wat de betekenis van het monument is en waarom het is geplaatst.
 • Maak groepjes van 5 á 6 personen. Verdeel de volgende onderwerpen over de groepjes.
  • Het monument
  • Verhaal
  • Betekenis
  • Plaats
  • Geschiedenis
 • De leerlingen beantwoorden van elk onderwerp de hoe, wat, waarom, wanneer vraag.
 • De leerlingen spreken met elkaar af hoe zij het onderzoek als groepje gaan doen.
 • De leerlingen maken ter plaatse filmpjes en foto’s van het monument en vragen minstens twee mensen wat ze van het monument vinden.
 • Spreek als klas met elkaar af hoe je aan de andere klassen jullie monument gaan presenteren. Dat kan in een collage, een powerpoint, prezi, filmpje, toneelstukje etc.

VMBO-TL Leerjaar: 2, 3

Bestanden

Onderstaande bestanden bevatten aanvullende informatie over de les.

Leerdoelen

 • De leerling kan een onderzoek uitvoeren.
 • De leerling kan samenwerken.
 • De leerling kan wat geleerd is in een nieuwe taak toepassen.

Voorkennis

De kennis en vaardigheden opgedaan in de voorgaande lessen.

Toetsing/afsluiting

De opdrachten

Dit materaal gebruiken? Meld je aan!

Meld je aan en plaats deze les in het digitaal klaslokaal. Nodig leerlingen uit om bezig te gaan met het online materiaal.

Aanmelden

Gerelateerde lessen

Onderstaande lessen behoren tot dezelfde lessenreeks als deze les.